dima
  • Polish Days in Kunming, China

    Identyfikacja wizualna Dni Polskich w Kunming, Chiny | organizator: Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Chengdu / Visual identity of Polish Days in Kunming, China | organized by: Consulate General of the Republic of Poland in Chengdu | 2017